Kirke

 

Kirkebladet AA-kanden bliver til nyhedsbrevet KIRKENYT. Kirkebladet vil derfor ikke længere komme i papirform, men kan læses på nettet.
Man kan tilmelde sig på kirkernes hjemmesider:
http://www.aa-kirke.dk
http://www.pederskerkirke.dk

Sct. Peders Kirke består af et velbevaret romansk anlæg med skib, kor og apsis bygget af silurkalksten, som stadig brydes lokalt. Der er indikationer i murværker, den tyder på, at kor og apsis er bygget først, og har fungeret alene, inden skibet blev tilbygget. Tårnet er først tilbygget omkring 1600, og er af kampesten. Det rummer to klokker fra hhv. 1574 (støbt i Lübeck) og 1701. Klokken fra 1574 er støbt af Matthias Benninck og har en diameter på 980 mm, den mindre klokke fra 1701 er støbt af Kuhl & Gradener og er 810 mm. Våbenhuset i mursten er så sent som fra 1864, men erstattede et ældre våbenhus, der efter beskrivelsen kunne være næsten lige så gammel som skibet, og altså romansk, hvilket er en sjældenhed for danske kirker. De ældre dele af kirken er blytækt, mens de nyere er tegltækt. Murene er hvidkalkede.

I det indre har apsis halvkuppelhvælving, men ellers er der flade malede trælofter. Murværket er hvidkalket, på nær triumfvæggen, som står i ubehandlet sten. Der har været pulpitur i skibet fra 1773, men der er nu kun rester tilbage på nordmuren.

Det meste af inventaret er er nyere dato, med undtagelse af døbefonten, som er fremstillet på Gotland i senromansk tid. Alteret blev genopmuret i 1854 og prydes af en altertavle fra 1876 udført af C. Chr. Andersen, som forestiller Kristus og den kanaanæiske kvinde. Tæppet omkring alteret er broderet af fem lokale damer i 1991. Prædikestolen er udført af snedker Anders Jensen i 1845, og er forholdsvis enkel. Dens lydhimmel er lidt respektløst blevet sammenlignet med en lampeskærm. Orglet er fra 1968 og bygget af Th. Frobenius og Sønner. Det har syv stemmer på ét manual og pedal. Skibsmodellen er skænket til kirken i 1992 af Holger Jensen, St. Gadegård.

Sct. Peders Kirke er formentlig den ældste kirke på Bornholm og stammer fra ca. 1150. Den er opkaldt efter apostelen Peter. (tekst fra Wikipedia)

Du kan finde flere oplysninger her: www.pederskerkirke.dk

Sognepræsten Erik Jørgensen er gået på pension.

Undertegnede præst  varetager Sct. Peders Kirke:

Birgit Friis

Nybyvej 2

3720 Aakirkeby

Tlf. 29789822

Mail. bifr@km.dk

Formand for Menighedsrådet i
Pedersker og Aaker:

Kjeld Dale

Nybyvej 4

3720 Aakirkeby

Tlf. 492252/40567036

 

Graver i Pedersker har tlf.nr.:
51 50 41 97

Kirkeværge i Pedersker:
Kaj Jørgensen

PederskerHovedgade 16

3720 Aakirkeby
tlf.: 30 30 27 17

<span>%d</span> bloggers like this: