Lokalarkivet

Klik på nedenstående adresse for at komme til Lokalarkivets hjemmeside:

https://lokalarkivpedersker.wordpress.com/

Pedersker lokalhistoriske gruppe blev startet i 1978. De første år bestod arbejdet hovedsageligt i, at låne billeder om Pedersker by og sogn og få dem affotograferet samt beskrevet.

Gruppen startede som en aftenskolehold, men blev efter nogle år en interessegruppe med Povl Erik Munk som leder indtil 1987.

En privat gruppe har siden arbejdet videre med de indsamlede oplysninger og har et lokale i Samlingshuset tilstødende Pedersker Datastue, hvor alt er er sorteret og opbevaret.

Der er altid plads til nye deltagere. Kig forbi og se de mange historiske oplysninger om Pedersker, måske ligger der noget om dig selv eller din familie, din skoletid, dit hus eller din ejendom?

Arkivet har sin egen hjemmeside, hvor en del af fotomaterialet er lagt offentligt. Se link ovenfor for yderligere oplysninger samt kontakt.

Webmaster for Lokalarkivet:  John Thesbjerg, tlf. 56978353, mail: pedersker@tdcadsl.dk

scan000922  scan000134

 

<span>%d</span> bloggers like this: